<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7196435\x26blogName\x3dbukod+sa+araw+ang+pinakamalapet+na+st...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://shempre.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://shempre.blogspot.com/\x26vt\x3d3455928705109268309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20041031

rebyu ng ..seatbelts

http://pinoyweekly.org/pw3-40/kult/kult_1.htm

Kapit Lang

Quentin Remontino
Rebyu ng Please Fasten Your Seatbelts
Ikalimang koleksyon ng mga tula ng Kilometer64(http://groups.yahoo.com/group/kilometer64/)

Sadyang pagbibiyahe ang tema ng mga koleksyon ng Kilometer64 (KM64), isang kulumpunan ng mga kabataang makata na naglalakbay, tumatambay, at nagkatagpu-tagpo sa isang sulok sa malawak na cyberspace.

Ayon sa mensahe sa kanilang webpage: “Dito sa grupong ito, di kailangang magpagalingan, magpalaliman, ang mahalaga makagawa ka ng isang tulang magbibigay katuturan sa tintang iyong sinayang,” Nang-aanyaya ito ng bukas na pagbabahaginan at palitang-kuro sa anumang hinggil sa tula. Sa huling bilang, mahigit 300 na ang miyembro ng KM64.

Sino ang naaanyayahan? Ang KM64 ay “pinasimunuan” ng ilang mga estudyante sa Taft Avenue. Ikalimang koleksyon ang Please Fasten your Seatbelts na tinipon sa loob ng mahigit isang taon ng isang grupo ng mga manunulat na naglalathala at nakikibahagi sa mga poetry reading at iba pang pagtitipon hinggil sa tula.

Ito’y bukas sa lahat, bagamat matingkad sa mga umiikot na tula sa web ang panlipunang komentaryo at kalakhang paggamit ng wikang Filipino. Mangyari pa’y tila may “di nasusulat” na pagkakaunawaan ang mga taga-KM64 sa pagiging “makabayan” ng kanilang panulaan. Sa pangalan pa lamang, maiisip na ang 40 taon ng Kabataang Makabayan o KM na itinatag noong 1964. May tendensiyang malito ang usyoso sa direksyon ng KM64, lalo kung ang grupo ay makakasalubong lang sa internet. Maaaring hindi rin malinaw, kung bakit pinararangalan sa koleksyon ang mga rebolusyonaryong martir at makata gaya ni Wilfredo Gacosta. Ngunit sa introduksyon ng chapbook, naging malinaw si Alexander Martin Remollino ng KM64: “(ito’y)…mga tula ng pakikibaka para sa bayan…mga tula ng pagtalunton sa salimuot ng buhay.”

Paano ang pagtalunton sa pagtula para sa bayan? Sa unang bungad pa lamang, nagpapaumanhin na ang “Naligaw sa Pagtingin” ni Mary Jane Alejo ( “sadyang di pantay ating mga paa/ at kaya mo pang lakbayin ang ilang libong milya…/ may kalituhan man sa pagitan ng damdamin at tunguhin -- / natuto na akong hindi maligaw sa pagtingin.”)

Magtatanim ng pangamba sa mambabasa kung ituturing na “manifesto” ng grupo ang tulang “kip tiket por inspeksyon” ni Roy Monsobre: (kahit ano pwede/ kahit sino, anumang uri,/ kahit anong lengguwahe,/ kahit anong klase at istilo./ animnapu’t apat na kilometro…/). At sa chapbook, bagamat marami ang mga tulang “makabayan,” ito’y hindi nakaligtas sa mga tula ng tulirong pag-ibig, mala-ars poetica (“Ang makata’y magiging abo rin,/ ngunit hindi ang kanyang/ sipol at halina.”), ng rebeldeng psychedelia ( “toastedmarshamallow sa planet garapata”), at ng mala-Jose Garcia Villa na pagbibida (“Ang kinahinatnan ni Juan Tamad Habang Naghihintay Mabagsakan ng Bayabas sa Ilalim ng Puno ng Mansanas”).Sa pagpasada sa chapbook ng KM64, matingkad ang dalawang suliranin ng sinumang nagnanais na tumula para sa bayan. Ang una ay sino ang bayan, at para kanino ang tula? Ikalawa’y paano? Paano maglilingkod sa bayan ang makata?

Ipinamamalas ng ilang tula ang karanasang aktibista sa lungsod. Ang “Araw ng Pagkakaibigan at Walang Tigil ang Ulan” ni Alejo, at isang halaw, ang “May Day” ni Spin ay parehong pumapaksa sa mga eksena sa isang rali.

Ngunit sa “May Day,” isinisiwalat: “tulad ng tipikal na coño/ Dapat sana’y nanonood/ Tayo ngayon sa Greenbelt 3…/ Pero para tayong nalilibugan/ tila may kumakati sa ating isipan…/Kaya agit tayong tumungo sa Recto…/ Sumigaw // ‘IMPERYALISMO, IBAGSAK!” Hindi mawari kung ito’y pagpuna (o pagkutya)-sa-sarili o seryosong pagpupugay para sa kagitingan ng uring perti-burgis.

Paliguy-ligoy ngunit literal si Rustum Casia sa “mars, intra at tamang pagdura ng plema”: “Ang langit sa piling ng masa. Ang makulay/ na kalawakan ng mga salita. Ang/ gobyerno sa kabundukan…/naroon ang mga guro ng kasaysayan./ ang lipunan para sa atin, isang malaking/ pamantasan.”

Sa mga tula na nagpapakita ng pakikisangkot, simple at tiyak ang mensahe ng mga tulang “Gayagaya” at “Sabjektib kayo dyan” ni Roberto Ofanda Umil (bagamat maaaring pagmulan ng kalituhan ang mga pamagat). Samantala, may malalim na lungkot at pananalig sa “Walang Gabi” ni Umil. Sa tula, ang panunupil ay pambihirang itinutuon hindi sa mga karaniwang aparato ng estado o makapangyarihan. Ang nananaig ay ang personal na kaalaman, pananaliksik o paniniwala upang makarating sa “himlayang walang gabi.” Kung sa husay lamang ng imahe ay naiiba ito sa iba pang mga tula ng premyadong si Umil. Ngunit ano naman ang nais iparating?
Mahusay ang paglalarawan at komentaryo ng prosang tula ng “Seryeng-Hotel” ni Kapi Capistrano (“Banyo Boy,” “Ang Restawrang Itim” at “Eden”), ngunit bakit nga ba ang kanlungan ng mayayaman ang sinisilip at naging paksa? Ang “Mucha’s Grasa” ay nagtatangka sa paglalantad ng kalagayan ng maralita, ngunit sa kanino nga bang punto de bista at lengguwahe?: (“madalas kasi ‘on the road ako’/ kaya eto ‘diet’…/ ako’y isang pulubi/)

Tila nahuhumaling sa imahe ng kabaliwan si Remollino sa “Ang Lalong Baliw,” “Baka Sakaling Tubuan ng Katinuan” at “Emperador Nero, AD 2004.” Sa huli, waring hindi nagtitiwala ang makata na mauunawaan ng mambabasa ang alusyon kay Nero, kaya’t may talababa na mas mahaba pa kaysa sa mismong tula!

Naghahamon naman ang tulang walang pamagat ni Usman Abdurajak Sali: “sa mga bulaang pantas ng panitikan…/ nakangisi silang nakaupo sa matatayog na toreng-garing./ sila ang nagtatakda kung anong estilo ang makasining…/ ay! magiging abo-alikabok ang makukulay nilang balahibo!/ ang maniningil sa kanila’y apoy ng galit ng taas-kamao!”
Ito ang pagtatangka at simulain ng KM64 na kayang marating sa patuloy na pagsisikap ng grupo. Para sa maraming kabataang manunulat, matagal nang hinihintay ang isang organisasyon na may kababaang-loob (tulad ng “maamong baka” ni LuHsun) upang lumikha, magsuri, magpunahan at maglagom. Organisasyong patuloy na magpapaunlad at magpapayabong sa makabayang panulaan.

Marami pa ang maaaring paunlarin sa panulat ng mga taga-KM64. Maaari itong simulan sa tapat na pagsusuri sa sariling pinagmulan at paninindigan, at muling-paghuhubog ng isang makauring pananaw na tiyak na kumikiling -- hindi sa peti-burgis -- kundi para sa masang anakpawis.

Marahil ay hindi naman labis kung ating aasahan sa KM64 ang ibayong pagpupursige, at sa malao’y ang pagtahak sa rebolusyonaryong tunguhin na ibinandila ng KM noong 1964 o Panitikan para sa Kaunlaran ng Sambayanan o PAKSA noong 1971. Tungo sa isang masalimuot na paglalakbay, kapit lang!

20041028

kay atorni casia

death aniversary ng aking ama ngayong araw na ito,
so yun.
magandang gabi po, Atty. Rustico Arbloleda Casia.


20041025

gf ko na sha ngayon

excactly isang taon. naka-chat ko ang isang uhm..napaka-imporatanteng kaibigan.

ok fast forward. isang oras lang ako.

actully di sha ang naka chat ko. kapatid nya.
chat lang kame ng kapatid nga blah blah blah..tas sa kalagitnaan, nagpaalam sha na aales muna.
may pupuntahan daw na party. so alangan naman pigilan ko. so yun naiwan ako. so ginawa ko yung mga ginawa ko nun. obyusli wala na sha, pero di pa ren sha nag sa sign out. nasa bahay lang naman kase sha kaya ok lang. so yun fastforward...

tas bigla, nag buzz ulet sha.

actully di pala sha yun.

eto na sha, yung sinasabi ko kanina.
ok shang kausap. intellectual yung usapan namen.. mula sa pag-bagsay ng imperyo ng roma..hanggang sa mga ipinaglalaban at kung paano pinatay si beng hernandez. ok talaga sha.
inivite ko sha sa egroup. sumali naman sha.

fastforward..

tinanong ko ulet kung ano yung pangalan nya [kase baka niloloko lang ako nung kapatid nya]..

sabi nya, di na raw sha yun, yung ka chat ko na kapatid nya ay naliligo na.

tinanong ko ulet yung pangalan nya.

roma, sabi nya.20041024

meet the parents

napanood ko kagabe yung meet the parents, isang pelikulang tungkol sa isang binata na dumalaw sa mga magulang ng kanyang fiancee. obyusli, strikto masahdio yung tatay, na dating CIA pala. so lahat ng pang titiktik ay ginagawa nito sa binata para makahanap ng butas na wag sha ang makatuluyan ng anak nya for the reason na,
"mas marami pang mas..kaysa sa binata. ganun pa man, happy ending pa ren naman. na realize kase ng tatay na
mas mahalaga ang kaligayahan ng kanyang anak.

tumatawa ako the entire movie pero sa likod nun naisip ko den, gaano nga ba kahirap yung ayaw sa yo ng mga magulang ng karelsyon mo? uhm. mahirap yun. olats. yun bang, gusto mo shang makasama ng habang buhay pero, yung makapamasyal kayo ng isang hapon ay kay hirap ipagpaalam.

guts na lang siguro. a lot of. at shempre..

..one big love.

..sa conspiracy. isang miyerkules. dis oras ng gabi

sumali po tayu sa gawad ka amado2004.

ludys lugawan ni manix abrera,galing sa pinoyweekly

20041023

project 6 pala ang dapat sakyan,para isang sakay na lang

mejo napagod ng husto kaya mejo nagkasakit
kaya ngayun lang ulet nakapagnet..
kaya yun..salamat sa lahat ng nagpunta sa
poetry reading..
lusong..DK..earthfish fish..
chong gelas..
MP PUP.. orgasm addicts..
burning angels..nd go girls..
abet..
sa mga nagbasa [di ko na iisaisahin]..
sa mga nagtanghal..
salamat den sa up underground music community..
sa conspiracy..kei ser vim..
salamat.
po.
sa muli.

20041021

itaas ang prsyo ng palay sa kinse pesos kada kilo

Hinuli Ka Habang Nagdidikit ng Poster na
"ITAAS ANG PRESYO NG PALAY SA KINSE PESOS,"
Kinasuhan Ka ng Sedisyon

Bertdey mo.
Mag-aawitan ang kapwa mo preso.
Hihipan mo angpinag-ambag-ambagang keyk
ng mga nag-bi-bidyil na kasama,
at mag-wi-wish.
sana sa paglaya ko,
hindi lang dito,hindi lang ako.
Gusto ko kasama ko ang mga dahilan
kung bakit ako napunta dito.

-----
sa kasalukuyan umaabot lang sa anim na piso hanggang
otso pesos ang halaga ng palay.20041019

wag kang mawawala.

actully dapat pahinga ako..kase mamaya for sure ngarag to the max..
pero nung inaayus ku na yung mga chapbuk..linsyak.. me kulang na pahina..
so..eto..magpaparepro ulet ako..dumaan na ren ako dito para mag invite tsaka..


ayun po..
poetry reading
nine to twelve
consiracy, visayas ave.

[sa mga di alam papunta sa conspiracy.
sakay kayu ng philcoa, fairview(kung galing kayu ng
espana]tas baba kayu ng cityhall ng qc..may mga
jeep dun..tanong nyu sa mga barker kung alen yung dadaan
sa visayas..buong puso nilang ituturo sa inyo. tas pag nakita nyu na
yung shell gas station, baba na kayu dun. tawid. yun na.]

20041018

lemme

sobrang busy this week..finals..tas inaayus mo pa yung poetry reading event.. tas di mo pa nakikita yung..uhm..


uuliten ko ulet..

km64 poetry reading.conspiracy,oct 19, 9-12pm. free entrance
past issues ng mga chapbuk will be available.

konti lang kameng nag-aayus ng event na ito..kaya mejo magaspang at nakakawindang.. sana lang lumabas naman na maganda..
sana.

20041016

ilahad ang palad mo at sasabihin ko na..ikaw ang aking swerte

musings of a polio victim

maganda ang aking shoes
pero pangit ang aking paa.

a dont know if it makes sense.

in all fairness,
maganda ang aking shoes
and
i have my shoes.

compared to the billion out there
na walang paa
or should i say,
dying to have a pair of paa.

pero pangit ang aking paa.
but still,
i have my paa.

yeah, i have my paa.
and i guess
that
makes sense.

----
nauubos daw ang kamalasan. last week nang mawala
ang aking mga kagamitan.
fone. bag. isandaan.

di ko na inisep na maibabalik pa kahet isa dun..
pero guess what..?
magpapasa ako ng project..kaso nagka-virus yung diskette ko
so di ako makakapagpasa
so nagmakaawa ako sa prof..
"maam, ihahabol ko na lang po yung project ko"
sabi nya,"ok"
at eto ang masaya..
"nasa aken yung bag mo"

napangiti na lang ako.

last week kase down
na down yung morale ko..
to the point na
nakagawa ako ng tula tungkol
sa tumatakbong mga litanya sa isip
ng isang mag su suicide sa mga huling oras
nya.

etu yun..

humalik ako sa lupa bago ang amen

sa ngalan ng ama (sa noo)

walang pakialam ang mga sasakyan.
ang mga taong nasa baba
parang mga langgam.

ng anak (sa tapat ng puso)

malakas ang hangin sa parteng ito.
kasusuklay ko lang.
di ko matandaan kung kelan
ako huling naka-akyat sa
ganito kataas na bahagi ng mundo.
ng madamot na mundo.

ng espiritu santo (sa magkabilang balikat)

walang nakakakita,
walang nakatingala.
they dont give a damn.
fine.
di ko idadalanging ako'y maintindihan.

dahel sabi ni kapi maaga yung event..uhm? oo nga naman..

may ilang pagbabago po. patawad.
nakipagpalit po tayo ng set sa up underground music
community
mauuna sila 7-10pm
tas next tayu
sana ok pa ren kayu.. patawad ulet sa abala.


ang next stop: conspiracy espana-visayas ave
oktubre disinwebe ng taong kasalukuyan
alas dyes hanggang kinabukasan
conspiracy, visayas ave

kasama sina:
alex remollino che dela cruz burning angels katcha ragos karl mark LUSONG leah morales jen malabanan the flower called crimson lei parenas ronald atillano orgasm addicts ayan dela cruz prexy sexy KARATULA spin babes alejo macy cruz kapi kapistrano psy monsobre dulaang katig sonny villafania rustum casia earthfish fish abet umil gelacio guillermo butong pakwan

sa mga tutula..paalala lang po pakipasa naman yung deskripyon ng performance nyu
or ng tutulain nyo..
within this weekend sana or pede bago kayu tumula.
plis. para mabilis para di tayu abutin ng walang hanggan.

kita kita. po.

20041015

i dare you to move

conspiracy, visayas ave
7-nine pm
oktubre 19, martes ng gabi
PROGRAMA

sampung minuto ng noise barrage

introduksyon

alex remollino
che dela cruz

burning angels

katcha ragos
karl mark

LUSONG

leah morales
jen malabanan

the flower called crimson

lei parenas
ronald atillano

orgasm addicts

ayan dela cruz
prexy sexy
roma tarranza

KARATULA

dweighn baltazar
spin
babes alejo

macy cruz
kapi kapistrano
psy monsobre

dulaang katig
sonny villafania
rustum casia

earthfish fish

abet umil
gelacio guillermo

butong pakwan

pagsasara ng gabi


------
kung may mga habol paki habol na lang po.
paalala lang po na mag-uumpisa tayu eksakto alasyete
kaya pinapayuhang dumating tayo ng maaga
lalo na ang mga babasa at magtatanghal.[six pm?]
dalawang kanta para sa mga kakanta.
isa hanggang dalawang tula para sa babasa
.mas ayus kung magpapasa ang mga magbabasa
ng deskripsyon ng kanilang tula
[lima hanggang sampung talata]
tas maikling pagpapakilala na ren sa sarili.
gagawin po natin ito bilang bahagi
ng pagsasa-ayos ng programa, para dirediretso.
ayun, kung pede po kayu. magkonsultuhan
po sana tayu sa lunes,six ng gabi. fudge espana.

20041014


ang ikalimang byahe ng km64

you ask me if there will come a time whem i grow tired of you. never.

sa kabila ng pagpapagal sa pagrerebyu.. buong pait kong [actully namen] na ibinagsak ang aming basic statistics.
kami po ay naging biktima ng sa-example-madali-pero-sa-exam-sobrang-hirap na mga questionaire. actully isa lang ang tanong.
ayun mey chance naman kame, kelngan lang nameng magpasa ng research paper
na survey ek-ek tas i-aanalyze namen.
mabaet pa rin naman si maam.
------
kala ko mag-oonline si roma.
------
sa jeep nakasabay ko yung tatlong teener na mey dalang tuta. wala lang naalala ko yung aso ko si brusko. pag umuuwe kase kame sa batangas kaama lagi sha. tas ako yung lagi humahawak sa kanya kase ako lang ang kilala nya sa loob ng jeep.
------
di ko alam kung baket walang powerpoint dito sa billgate. wahhhhh! kelngan kung magpasa nun bukas.
------
sa sobrang pagod ko sa nakapaka intense na araw kahapon [natutulala pa den ako sa sobrang..]
nakalimutan ko na may mr chips pala sa bag ko. eto ngayon ko palang kinakain.

roma, salamat ulet. sobra.

20041012

8 months na daw na walang sex si cindy curleto. uhm.

gustu ko na isipang tanga talaga ako this week.
matapos ko maiwala ang bag ko, na mey lamang mahahalagang mga bagay-bagay.
nawalan naman ako ng isandaang piso.
habang nagbabayad ng tuition, na isa pang lintik na panyayare.
kase naman, di ako sinuklian kase kung anu daw ang inilagay ko sa paying slip
yun daw ang irerecord nila.
8.013.00 dapat ang babayaran ko. nagbigay ako ng 8.300.00 kase wala akong
panahon na magpapalet ng
pera.
nag-aantay ako ng sukli pro wala silang binigay
so tanong ako.
yun.
ibawas ko na lang daw next sem.
nge
panu kung wala na ako next sem?
eh late na ako.so ok fine na lang ako.
nilagay ko sa bulsa yung isandaang sobra.
pag -akyat ko ng room.
kinakapa ko ang bulsa ko wala na.

answerte ng nakapulot.
sana di nya i-pang-inom.
sana kulang yung pang tuition nya.

20041011

di ko na hinahanap ang bag

dapat nasa bahay na ako at nagpapahinga pero naisipan kong samantalahin ang 10 pesos na net dito sa billgate. tutal wala naman tao sa fudge, pero andun si alex in all fairness. nawawala pa ren ang aking dakilang bag. bukas ko malalaman kung naiwan ko yun sa computer lab.
maghapon akong lugmok. pramis walang halong exaggeration. buti na nga lang wala pa kaming exam kunghinde. lagot.
hanggang sa jeep pa-uwe, ganun pa den. para akong trinangkaso-at-niwrestling-at naulanan-habang-pinupulikat-at-may-sore-eyes. er.
nagbayad ako sa jeep. bente. sa morayta lang ako bababa. dadaan ako ng fudge. di ko napapansin yung driver. hanggang sa may nagsakayan na from padre faura tatlo sila nagbayad. sinuklian. nagtanong sila saken: magkano ba faura hanggang quiapo? sabi ko 550 ata? tas driver na ang sunod na kausap nila. "tay, di ba 55o lang hanggang quiapo? kulang po ang sukli nyo? dun ko lang napansin na matanda na pala yung driver. di ko napansin nung una kase ang sounds nya ay yung kay tuesday vargas yung "utang na loob?" basta. tingin ko, 70 plus na sha.kapal nga ng slamin nya. tas nagsunudan den ang ibang pasahero. ma, kulang po ang sukli nyo,.ma kulang po, kulang po. nalilito siguro si tatang bulong ko sa sarili. naisep ko, dapat kase nagpapahinga na lang sa bahay si tatang. pero naisep ko den ganito kahirap ang buhay. ang isang sitenta anyos ay kailangan pang maghanapbuhay para kumain at magpakain.
may mali.

meron.

di ko alam kung baket pinapatugtog ang isang chrismas song na si jose mari chan ang kumanta dito sa shop na ito.

iniisep ko pa ren hanggang ngayun kung saan ko naiwan/nawala yung bag ko.
sa computer lab?
sa USG office?
sa UP Hotel?

sa computer lab inilabas ko pa yun kase dun nakalagay yung diskette ko tsaka yung ballpen na pinang-sundot ko sa lagayan ng diskette. di ko matandaan kung nibalik ko sa bag kong malaki yung maliit na bag matapos ako lumabas ng room.

sa USG office. di ko alam kung inilabas ko yung bag na yun.

sa UP hotel. iniisep ko kung saan ko kinuha yung ballpen ko. kung sa maliit na bulsa ba ng malaki kong bag or dun sa bag na yun. i remeber kase nag pa pirma pa ako kay chong gelas.

er. ang hirap mag-isep. lalo na pag iisepen mo kung anu ano ang laman nun.

..diskette na ang laman lang naman ay finals project ko sa infotech.
..mga importanteng papeles at "sulat".
..pera ng km64, mga pinag bentahan ng chapbook.
..at litrato ni roma. ang nag-iisang litrato na nasa pangangalaga ko.

imposible na sa bahay ko yun nawala kase naibaligtad ko na ang buong kwarto namen.

wala.


20041008

isa pang round..

ilang mga sked lang...

sa sabado may gaganaping basic mass integration ang KARATULA sa San miguel corp. sa pureza. alas nuebe ng umaga hanggang gabi..magkakaroon ng discussion sa kalagayan ng mga nakapiket na mga manggagawa.. at magkakaroon den ng workshop sa poetry at uhm.. nalimutan ko pa.. magkakaroon ng showcase ang mga nag-workshop pagkatapos..

ngayon..may mob..mendiola ata..ewan ko kung natuloy kase nung dumaan ako wala naman..para nga pala yun sa uno bente sinkong hiling ng mga manggagawa na umento sa sahod.

uhm..ano pa ba..
sa october 18..dalawang buwan ng nawawala ang tatlong kasama sa BAYAN MUNA.. kaugnay nito at sa patuloy na panawagan para sa pagpapalaya sa kanila..magkakaroon ng cultural presentation sa bustillos[kung saan sila dinukot]..alas kwatro ng hapon po ito.

tas oct 16?
nag-iinvite ang SAMASA PUP sa isang pagtitipon ng mga alumni ng PUP..

tas shempre oct 19 tuloy na to..
october 19 martes..ang ikalawang produksyon ng km64. gaganapin sa conspiracy sa visayas ave..wala pang detalye paro marame na ang naimbitahan para makibahagi sa pagtitipon.

mamaya nga pala makikipag meet si gelas sa PCED sa UP..isa pang round?

ayun..
next week final na namen..wala pa akong pambayad..argh.

hi roma?

20041005


goodest of nights

20041004


malapet-lapet na yung reading ng km64.pramis.

20041001

mooncake festival

sobrang maaga ako nag rent ngayun ng net ditu sa recto.nagmadali ako ng todo kase hinahabol ko yung 10am deadline ng billsgate. pag 8-10 kase,10pesos lang ang net. dumating ako dito 10:15. so regular price na yung binayaran ko. tas, ang makulet pa dun walang powerpoint dito. argh. ipapasa pa naman ito mamyang 1:30. imbes na maaga ako makauwi [pagtapos na kase pede na sumibat] ayun hanggang 3pm pa tuloy ako. october one pa naman ngayon.

happy moon.